The Sprinters project celebrates its Olympics games on the Italian island of Ponza from October 1 to 4

Twelve athletes from each participating countries will participate in the four disciplines promoted by this European project

The island of Ponza, on the Italian coast, halfway between Rome and Naples, hosts the Olympics Sprinters from 1 to 4 October, a environmentally friendly sports competition. The project, coordinated by the municipality of Cullera and financed by the European Union and the Erasmus + program, promotes sporting activities in protected natural areas and the creation of sustainable startups in the sector.

For 4 days, 12 athletes from each of the five member countries of Sprinters -Bulgaria, Spain, France, Italy and Latvia- will compete in the disciplines of Nordic walking, mountain biking, canoeing and running. The competitions will be mixed and with no age limit.

On Tuesday 2 October, the Olympics will begin with the canoeing and running events, with the mottos ‘Rowing for Europe’ and ‘Running for Europe’. The canoeing competition includes sessions between 8 and 10 participants, if weather conditions allow it, will travel a mile in the area of ​​Bourbon Harbor.

From the same place the race ‘Running for Europe’ of 5 kilometers long will start and run along the panoramic road of Ponza and will be diverted by a natural path that leads until the town of Santa María and back to the port.

Wednesday, October 3 will be the day to test the resistance of the athletes. ‘The Nordic march through Europe’ will be a competition of three kilometers long in which participants will walk on natural paths that will bring them to a hill 600 meters high.

The biking race will be 4 kilometers long that can continue up to 10 kilometers. It is a circular route along a greenway through the Fortino-Forte Papa natural park.

 

The Sprinters partners met in Gabrovo (Bulgaria)

The Bulgarian city of Gabrovo welcomed the partners last weekend to celebrate a new Sprinters meeting. The project is coordinated by the municipality of Cullera and funded by the European Union and Erasmus+.

Two were the main topics to discuss. On one hand, the partners talked about the sport management in natural protected areas and the results of the University of Valencia as a scientific partner. On the other hand, they discussed about the Sprinters Olympic Games and set the date of the event that will take place in Ponza (Italy) from October 1 to October 6.

Sprinters members
Sprinters members

Furthermore, they agreed about the participation of 12 athletes from each participanting country (Spain, France, Latvia, Bulgaria and Italy). The Olympic Games will be equal for both genres (male and female), without age restrictions and each country will be able to participate in the competitions it deems appropriate.

Sprinters is a transnational European project that aims to develop sports in natural protected areas in a sustainable way by offering running, nordic walking, canoeing and cycling competitions.

 

Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures ezera Dabas parks piedalās ERASMUS + Sport projektā “Sprinters”.  3 cilvēku delegācija no Mērsraga novada no 17. maija līdz 20. maijam apmeklēja projekta trešo visu partneru sanāksmi Bulgārijā, Gabrovā. Sanāksmē piedalījās projekta partneru pārstāvji no Spānijas, Itālijas, Bulgārijas, Francijas. Šoreiz tikšanās reizē Mērsraga novadu un dabas parku pārstāvēja Agnese Kreicberga, Roberts Šiliņš un Madara Brāle.

Projekta partneru tikšanās reizes ļauj uzzināt, kas projekta ietvaros ir paveikts katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī tā ir iespēja kopīgi pārrunāt vēl nepieciešamās aktivitātes, lai projekta norise būtu veiksmīga. Šajā reizē partneri pārrunāja sporta menedžmenta attīstību dabas aizsargājamās teritorijās, sporta un ekonomikas sasaisti, kas veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, kā arī Valensijas universitātes kā zinātniskā partnera apkopotos rezultātus. Tāpat tika pārrunāta “Sprinters” olimpisko spēļu norise oktobrī, Ponzā.

In the meeting
In the meeting

Mums bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt vairāk par projekta norisi, bet arī iepazīt Gabrovu, kur mēs apmeklējām ikgadējo humora un satīras karnevālu, humora un satīras muzeju, dabas parku “Bulgarka”. Tāpat iepazinām arī Gabrovas humoru. Saskaņā ar nostāstiem gabrovieši cērt kaķiem nost astes, lai ziemas spelgonī ātrāk aiz tiem aizcirstu durvis (viens no pilsētas simboliem ir melns kaķis bez astes), kā arī aptur pa nakti pulksteņus, lai velti nedeldētu mehānismu.

Kopš projekta sākuma 2016. gadā Mērsragā jau ir notikušas dažādas aktivitātes, proti, informatīvi semināri, darba grupas, sacensības – skriešanas un nūjošanas sacensības piejūras pļavu teritorijā, braukšana ar laivām pa kanālu. Šā gada 28. maijā notiks sacensības riteņbraukšanā Engures ezera Dabas parka teritorijā.

“Sprinters” ir starptautisks Eiropas projekts, ko koordinē Kulleras pašvaldība Spānijā un ko finansē Eiropas Savienība un Erasmus +. Starpvalstu apvienība sastāv no institūcijām, aizsargājamo dabas teritoriju vadītājiem un dažādu Eiropas valstu sporta organizācijām Spānijā, Francijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā.  Projekta mērķis ir attīstīt sportu dabas neskartajās teritorijās amatieru līmenī, piedāvājot skriešanu, nūjošanu, braukšanu ar kanoe laivām un riteņiem, tādējādi rūpējoties par savu fizisko sagatavotību un veselību un attīstot vietējo ekonomiku.

 

La ciudad búlgara de Gabrovo acogió el pasado fin de semana una nueva reunión de trabajo de los socios del proyecto europeo  denominado Sprinters, que coordina el Ayuntamiento de Cullera y  que está financiado por la Unión Europea y el programa Erasmus+.

En este encuentro, los socios del proyecto Sprinters debatieron sobre la gestión del deporte en áreas naturales protegidas y los resultados de la Universidad de Valencia como socio científico. Asimismo, se procedió a fijar las fechas en las que se celebrará uno de los ítems deportivos más destacados del proyecto, las Olimpiadas, que tendrán lugar en la isla de Ponza (Italia) del 1 al 6 de octubre.

También se acordó que en esta celebración deportiva podrán participar 12 deportistas de cada uno de los países que forman parte de este proyecto (España, Letonia, Bulgaria, Francia y Bulgaria) y que las Olimpiadas serán mixtas (hombres y mujeres), sin límite de edad, pudiendo participar cada país en las modalidades que considere oportunas: marcha nórdica, bicicleta de montaña, running y canoeing.

Sprinters es un proyecto transnacional europeo coordinado por el ayuntamiento de Cullera y compuesto además por el ayuntamiento de Ponza (Italia), el ayuntamiento de Mersrags (Letonia), el European Center of Innovation, Education, Science and Culture (Bulgaria), la Polisportiva Dilettantistica Ponza (Italy) y Gipacor y que cuenta con la participación de la Universidad de Valencia (España) como socio científico.

 

The Universitat de València is the scientific partner of the Sprinters Project

The old “Estudi General de València” founded in 1499 and initially dedicated to the study of medicine, humanities, theology and laws, has today become a model European university, open to the culture of practically every branch of teaching.

Currently, the University of València stands out as one of the main public research organizations in Spain, with more than three thousand researchers integrated in 90 departments, 19 institutes and other research units belonging to social, biomedical, human, experimental and formal sciences.

Along with human resources, the facilities and their equipment guarantee the quality of a huge scientific and technological offer which is available for the society.

The university of València is a leading academic organization at national level, with a remarkable international dimension, which ranks among the top 300 in several university ranks. Such as, Shangai Ranking, THE World University Ranking and University Ranking by Academic Performance which measures academic performance of 2500 higher education centres, based on scientific publications.

 

Sprinters natural spaces: The Natural Park Albufera of Valencia

The Natural Park Albufera of Valencia, with 21,000 hectares, is one of the most interesting and representative natural areas of Valencia, and its value is recognized in both nationally and internationally by providing a great example of the interaction between man and nature in the generation of landscapes and lifestyles of excepcional value and interest.

The Albufera is located about 15 kilometers at south of the city of Valencia and it is the largest lake on the Iberian Peninsula. The lake is completely owned by the municipality of Valencia that borders several cities such as Cullera.

In the east, It sis separated from the Mediterranean by a narrow sandy strip of about 1.200 meters of pine and scrubland, which act as natural dam of the pond. Through this shorefront we can find the three spillways (El pujol, El Perellonet and el Perello) that allow the flooding of approximately 18.000 hectares of surrounding land dedicated to rice. The Albufera is fed by the fresh waters of ravines, ditches and springs.

In the Albufera we can find one of the most traditional humanized landscapes of the Spanish Mediterranean and is one of the areas  of greatest ecological value in Spain.

Some of the problems of the Natural Park of the Albufera are: the contamination, urban pressure on the dune system, industrial pressure in the northern sector and the excessive tourist and recreational pressure.

Both the Act Statement Park as the Plan of Management of Natural Resources Watershed Albufera and the recent approval of the Rector of Use and Management of the Albufera Plan have alleviated some of these problems.

Currently, the PRUG (Rector of Use and Management of the Albufera Plan) for Albufera is the framework within which the activities are executed directly related to the management of the Natural Park Albufera, and in particular the protection, conservation, improvement, study, education, enjoyment orderly and sustainable use of environmental and cultural values.

 

Universitat de València launches an offer to hire a researcher for the Sprinters project

The Universitat de València, scientific partner of the Sprinters project, offers a temporary contract as a researcher to work on the community project. Any citizen of the European Union with the title of “Doctor in Local Development and Territory” or equivalent qualification can attend it.

Juan Noguera Tur

Director del Instituto de Desarrollo Local

Universitat de València

Calle Serpis, 29,

46022 València (España)

All information is available at the following link:

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/08/pdf/2017_11846.pdf