ERASMUS + Sport project “Sprinters” competitions for volunteers, supporters and non-governmental organizations

To unite the team that is involved in the project and to give them opportunity also enjoy the spirit of the race on 14th July 09.00-12.00 during the Sea Festival municipality of Mersrags organize competitions for ERASMUS + Sport project “Sprinters” volunteers, supporters and non-governmental organizations. Different competitions are planned as running, anchor handling, boot throwing, relay races, basketball, football and other sport activities. 

Since the start of the project in 2016, various activities have already taken place in Mersrags, informative seminars, workshops, competitions – running, and nordic walking competitions in the area of ​​seacoastal meadows, mountain biking in Nature park of lake Engure, canoe in the canal. But this event will be as gift for our best helpers! 

Cultural fact! The annual Sea Festival (in some places known as Fishermen’s Festival) took place in most coastal towns and villages throughout Latvia in the middle of July, being the second largest festival after Midsummer’s Night on the Latvian summer calendar. Even though this festival is celebrated in coastal towns and villages throughout the country, people from all over Latvia flock to the coast during the festivities to honor fishermen for their work, the sea for its abundance of life, or just to get away for the weekend and relax by the sea or go to the many traditional open-air concerts. During Sea Festival, the aroma of fresh smoked fish can be enjoyed in every coastal town or village, and people can take rides into open waters on fishing boats and purchase arts and crafts from local artists. Many games and competitions are also held throughout the day.

 

 

Lai saliedētu komandu, kas ir iesaistīta projektā un sniegtu arī viņiem iespēju izbaudīt sacensības garu 14. jūlijā Jūras svētku ietvaros no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Mērsraga novada pašvaldība organizē sacensības ERASMUS + Sport projekta “Sprinters” brīvprātīgajiem, atbalstītājiem un nevalstiskajām organizācijām. Tiek plānotas dažādas sacensības, piemēram, skriešana, enkura nešana, zābaka mešana, stafetes, basketbols, futbols un citas sporta aktivitātes.

Kopš projekta uzsākšanas 2016. gadā Mērsragā ir notikušas dažādas aktivitātes, informatīvie semināri, radošās darbnīcas, sacensības – skriešana, nūjošana jūras piekrastes pļavās, kalnu riteņbraukšana Engures ezera Dabas parkā, kanoe sacensības Mērsraga kanālā. Bet šis pasākums būs kā dāvana mūsu labākajiem palīgiem!

Kultūras fakts! Jūras svētki (pazīstamai arī kā Zvejnieku svētki) jūlija vidū visās Latvijas piekrastes pilsētās un ciematos ir otrais lielākais vasaras festivāls pēc Jāņiem. Lai arī šis festivāls tiek svinēts piekrastes pilsētas un ciematos visā valstī, cilvēki no visas Latvijas svētku laikā dodas uz krastu, lai godinātu zvejniekus par savu darbu, jūru par bagātību, vai tikai vienkārši atpūstos pie jūras un apmeklētu brīvdabas koncertus. Jūras svētku laikā svaigu kūpinātu zivju aromātu var baudīt katrā piekrastes pilsētā vai ciematā, un cilvēki var izbaudīt zvejas laivas atklātos ūdeņos un iegādāties mākslas un amatniecības pakalpojumus no vietējiem māksliniekiem. Visu dienu notiek arī daudzas spēles un sacensības.